Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés lesz

A képviselőtestület 2015. május 28-án (csütörtökön) du. 16 órakor tartja következő gyűlését.

Az gyűlés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme.

Napirendi pontok:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése.
Előadó: Hencze Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Hencze Sándor polgármester
Előterjesztés: írásban

3. Egyebek

Megszakítás