FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás:

Ideje: 2014. április 28 – 29.    8.00 – 16.00 óráig
Helye: II. sz. Óvoda (Várdomb u. 26.) vezetői iroda

Beírathatók azok a gyermekek, akik  a harmadik életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik.
Előjegyezzük azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2015. május 31-ig betöltik.
Kötelező beíratni és rendszeresen óvodába járatni azokat a gyermekeket, akik a 2014/2015-ös tanév  folyamán az 5. életévüket betöltik és eddig nem jártak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:

  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott körzethatárok szerint történik.

Dunaszentgyörgy, 2014. április 10.

Monos Sándorné
óvodavezető

Megszakítás