Képviselőtestületi gyűlés


Soron következő gyűlését április 15-én kedden 16 órától tartja az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzati hivatal tanácstermében.

A tervezett napirendi pontok:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése
2. A paksi rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának megtárgyalása
3. A 2013. évi költségvetés módosítás és beszámoló elfogadása
4. A DSE (Dunaszentgyörgyi Sportegyesület) 2013. évi beszámolójának jóváhagyása
5. Az ÖTE (Önkéntes Tűzoltóegyesület) 2013. évi beszámolójának elfogadása
6. Az önkormányzatnak benyújtott kölcsönkérelmek megtárgyalása
7. A DSE együttműködési megállapodásának módosítása
8. A JETA pályázat benyújtásáról szóló döntés felülvizsgálata
9. A Hősi Emlékművön szereplő névsor bővítésének megtárgyalása
10. A TEIT társulási megállapodásának módosítása
11. Egyebek

Megszakítás