Képviselő-testületi gyűlés lesz csütörötökön

Soron következő gyűlését augusztus 29-én, csütörtökön, 16 órától tartja az önkormányzat képviselő-testülete.

A tervezett napirendi pontok:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Az idei Szüreti Nap (szeptember 28.) költségeinek meghatározása
4. A TEIT-tel megkötött szerződés módosítása
5. Csapadékvíz elvezetési beruházások megvalósítása
6. Egyebek.

Megszakítás