Felhívás óvodai beíratásra

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás:
Ideje: 2013. április 29 – 30. 8.00 – 17.00 óráig
Helye: II. sz. Óvoda (Várdomb u. 26.) vezetői iroda

Beírathatók azok a gyermekek, akik a harmadik életévüket 2013. augusztus 31-ig betöltik.
Előjegyezzük azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2014. május 31-ig betöltik.
Kötelező beíratni és rendszeresen óvodába járatni azokat a gyermekeket, akik a 2013/2014-es tanév folyamán az 5. életévüket betöltik és eddig nem jártak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:
• A gyermek TAJ kártyája
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott körzethatárok szerint történik.
Dunaszentgyörgy, 2013. április 10.

Monos Sándorné
óvodavezető

Megszakítás