Beszámoló a képviselő-testület január 26-i gyűléséről

A képviselő-testület január 26-i ülésének napirendjei között meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  Döntés született arról, hogy a „jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett  pályázatra a 2. ablakba és a 6. ablakba kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani. A 2. ablakba a meglévő műfüves pálya dongasátorral történő lefedésére szeretnénk támogatást elnyerni. Ugyanis az általános iskolai oktatásban a mindennapos testnevelés órák száma a felmenő rendszerben megnő és előfordul, hogy egyszerre két osztálynak lesz azonos időpontban órája. Ezzel a technológiával egy „sportcsarnok” kerül kialakításra, ahol a felsőbb osztályok végezhetik munkájukat, míg az alsósok pedig a tornateremben mozoghatnak. A lefedés összköltsége 35.961.320,- Ft, ebből az önkormányzatnak 8.990.330,- Ft önerőt szükséges vállalni.

A 6. ablakban lehetőség van az önkormányzatok számára a terezett fejlesztéseikhez szükséges építési tervek elkészítésére maximum 5.000.000,- Ft összegben, ennek önereje 250.000,- Ft lesz. Többek között szeretnénk egy bölcsőde terveit, valamint a községháza és a ravatalozó felújításának terveit elkészítetni.

A harmadik napirend keretében tárgyalta az önkormányzat képviselő-testülete pályázat benyújtását  önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak felújítására, valamint az ehhez szükséges gépek és berendezések vásárlására. Az utolsó pillanatig bizakodtunk abban, hogy a TSZ majoron keresztül az Öreghegyig tartó aszfalt út burkolatának felújítására is pályázhatunk, de sajnos kiderült, hogy szilárd burkolatú út felújítására csak tanyavidéken és a kijelölt megyékben lehetséges támogatást nyerni. Ebből következően csak gépbeszerzésre van módunk pályázni, ezért a meglévő traktorra csatlakoztatható mulcskasza és egy vontatható ágaprító megvásárlását kívánjuk megtenni összesen 7.315.200,- Ft értékben.

A továbbiakban tárgyalta a testület, a „Nem konszolidált önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” meghirdetett pályázaton elnyert 44.000.000,- Ft támogatási összeg, felhasználására indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésének elfogadását. A jogszabálynak megfelelően meghívásos eljárás során négy pályázat érkezett be a megadott határidőig, amelyeket  a szabályzat alapján létrehozott bizottság értékelt, összegzett és elfogadásra javasolt a testület számára. Az elbírált pályázatok közül a bizottság javaslatára a képviselő-testület a Bátaszéki székhelyű KÉSZ Kft. anyagát fogadta el  és döntött a kivitelezői szerződés aláírásáról. A munka megkezdése május környékén várható,  a beruházás összértéke 47.101.318,- Ft. Ennek keretében megújul Tolnai Lajos utca, a Széchenyi utca, a Csap Vilmos utca és az Eötvös utca burkolata, várhatóan június 30-ig.

Ezt követően Lencsés Zoltán kérelmének megtárgyalása következett, amelyben bejelentette vételi szándékát az önkormányzat tulajdonában lévő és a sportpálya területéhez tartozó területrészre, amely 2191 m2 és eddig a szomszédos lakók bérelték, Kőműves Sándorné és Felnagy Józsefné. A képviselő-testület támogatta a terület eladását 1.000,- Ft/m2 áron a kérelmező számára.

A következő napirendben a képviselők meghallgatták az új, idén januártól hatályosuló jogszabály bölcsődei szolgáltatás biztosításáról tájékoztatót. Miszerint 2018. december 31-ig biztosítani kell minden településen előzetes felmérés alapján a 0 és 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Erre a jogszabály szerint többféle lehetőség van, akár önállóan, akár társulás keretében, ezen belül pedig mini bölcsődeként ( 7 fős csoport ), családi bölcsődeként ( 5 fős csoport ). Ehhez a központi költségvetésből lehet majd támogatást igényelni, jelenleg tervezett 491.000,- Ft/gyermek összegben. De a gyakorlati tapasztalat szerint pedig egy gyermek éves ellátása 1.000,000,- Ft környékén van. Ezért lehetőség van a szülők által fizetendő személyi térítési díj megállapítására és szükséges még az önkormányzat hozzájárulása is. A képviselő-testület döntése értelmében a jegyzőnek el kell végezni az ellátás iránti igényfelmérést a jogszabály alapján. A polgármesternek pedig fel kell térképezni a környező településekkel esetlegesen társulási formában történő működés lehetőségét, illetve az ellátás biztosításának lehetséges módját 2018. december 31-ig.

A 7. napirend keretében a Helyi építési Szabályzat módosítására került sor a Jegyző javaslatai alapján. Ezek szinte kivétel nélkül az építési hatósági eljárás megújítása miatt, a hatóságok közreműködésével kapcsolatban, azok hatályon kívül helyezéséről szóló módosítás.

Megszakítás