Testületi gyűlés lesz január 26-án csütörtökön

A Képviselő-testület ülését 2017. január 26-án 16 órára hívta össze Hencze Sándor polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe.

A tervezett napirendi pontok:

  1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése.
  2. A JETA pályázatok benyújtása a műfüves pálya lefedésére és építési tervek készítésére.
  3. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 számon meghirdetett kiírásra, külterületi utak felújítására és karbantartására.
  4. Belterületi utak felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésének elfogadása.
  5. Lencsés Zoltán kérelmének megtárgyalása.
  6. Tájékoztató a Kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosításáról.
  7. Helyi Építési Szabályzat módosítása.
  8. Egyebek
Megszakítás