Testületi gyűlés lesz november 17-én

Dunaszentgyörgy polgármestere november 17-én, csütörtökön 16 órára hívta össze a képviselő-testület soron következő gyűlését a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe. A tervezett napirendi pontok a következők:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése.
2. Pályázat benyújtása a meghirdetésre kerülő JETA támogatás elnyerésére.
3. Az október 1-én megrendezett „Szüreti nap” költségeiről szóló beszámoló.
4. Dönés a helyi adók mértékéről.
5. A tolnai Szennyvíztelep felújításról fenntartási jelentés elkészítésével kapcsolatos döntés.
6. Mezőföldvíz Kft. 2016. évi bérleti díj terhére végzett felújítások elfogadása.
7. A TEIT Társulási Megállapodás módosítása.
8. Egyebek

Megszakítás