Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata csatlakozott az idei „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat kiírásához.

A pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételei szerint meghatározott határidőnek megfelelően a település képviselő-testülete elbírálta a benyújtott pályázatokat. A pályázatok kiírásakor meghatározásra kerültek a szociális rászorultságot igazoló feltételek. Önkormányzatunkhoz 1 db pályázat („A” típusú) érkezett határidőre a formai követelményeknek megfelelve. Sajnos a benyújtott pályázat sem nyert támogatást, mivel a pályázó és a vele egy háztartásban élők 1 főre jutó havi jövedelme meghaladja azt az értékhatárt, amely alapjául szolgál a szociális rászorultság megállapításának.

A pályázatok bírálati anyaga megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.

Dunaszentgyörgy, 2017. november 27.

Hencze Sándor
polgármester